Thumb

ISO 14001

 • ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?
 • ISO 14001 şirketlerin yasal mevzuatlara uyum sağlamasını, doğal kaynakları doğru bir şekilde kullanmasını, insana ve çevreye zarar vermeden faaliyetlerini yürütmesini sağlamak maksadıyla uyguladığı yöntem ve politikaların çerçevesini çizen bir yönetim sistemidir. ISO 14001 çevre konusundaki en önemli standart olup suya, havaya ve toprağa verilen zararı en aza indirmeyi amaçlar.
 • ISO 14001 BELGESİ VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?
 • Firmanızın hem ülke içi hem de uluslararası rekabette güçlü olmasını ve sektöründe tercih edilmesini sağlar.Ulusal ve uluslararası yasal şartlara uyum sağlamanız gerekli izin ve yetki belgelerini almanızı kolaylaştırır.Firmanın doğal kaynakları etkin ve doğru bir şekilde kullanmasını sağlayarak masrafları azaltır ve verimliği artırır.ISO 14001 Belgesine sahip olmak, çevre mevzuatları ve yönetimi açısından bir yükümlülük altına girildiğini göstererek müşteri ve tedarikçi güvenini artırır.Tüketicilerin çevre ile ilgili beklenti ve hassasiyetlerinin karşılanması sayesinde müşteri memnuniyeti artar.Olası tehlike durumlarının belirlenmesi ve bunlara önlem alınması sayesinde acil durum ve kazalara karşı personelin hazırlıklı olmasını sağlar.Personele verilen yönetim sistemi eğitimleri sayesinde çevre bilincinin artması sağlanır.Çevreye zarar vermeyip tam aksine koruyan bir işletmede çalışmak çalışanların kuruluşa olan bağlılıklarını pekiştirir.ISO 14001 standartlarını uygulayan firma, çevre kirliliğinin aşamalı olarak azaltılmasına katkı sağlayarak kamu sağlığının korunmasına yardımcı olur. 

  ISO 14001 STANDARDI HANGİ MADDELERDEN OLUŞUR?

   

  1. KAPSAM
  2. ATIF YAPILAN STANDART VE DOKÜMANLAR
  3. TERİMLER TARİFLER
  4. KURULUŞ BAĞLAMI
   4.1 Kuruluş ve Bağlamın Anlaşılması
   4.2 İlgili tarafların İhtiyaç ve Beklentilerin Anlaşılması
   4.3 Çevre Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
   4.4 Çevre Yönetim Sistemi ve Prosesleri
  5. LİDERLİK
   5.1 Liderlik ve Taahhüt
   5.2 Çevre Politikası
   5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar
  6. PLANLAMA
   6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
   6.2 Çevre Amaçları ve Bunlara Ulaşmak İçin Planlama
  7. DESTEK
   7.1 Kaynaklar
   7.2 Yeterlilik
   7.3 Farkındalık
   7.4 İletişim
   7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi
  8. OPERASYON
   8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol
   8.2 Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale
  9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME
   9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme

  9.2 İç Tetkik

  9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi

  1. İYİLEŞTİRME
   10.1 Genel
   10.2 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

  10.3 Sürekli İyileştirme

Yardıma ihtiyacınız var mı?

Sizlere her zaman yardımcı olmak için buradayız. Bilgi ve Danışma için bizi arayabilirsiniz.

(0312) 285 37 33

WeCreativez WhatsApp Support
Sorularınızı yanıtlamak için buradayız.
👋Merhaba