Thumb

PATENT TESCİL

Patent Nedir?

Patent, bir kişinin, bir kurumun sahip olduğu buluşa veya bu buluşa konu olan ürüne üretme, kullanma, satma, ithal etme hakkına belirlenen süre boyunca sahip olması durumuna verilen addır. Hakkın sahibi olduğunu gösteren belge ise patent belgesi olarak adlandırılmaktadır. Kişinin/firmanın sahibi olduğu buluş ile ilgili belirlenen patent süresi boyunca izni olmadan başkaları tarafından kullanılması, üretiminin yapılması ve satışının yapılmasını mümkün değildir. Patent süresi boyunca mülkiyetin tamamı patent sahibine aittir. 22/12/2016 tarihinde kabul edilen 6769 kanun numaralı Sınai Mülkiyet Kanunu ile de bu hakların sınırları ve cezai yaptırımları belirlenmiştir.

Patent Belgesi Nasıl Alınır?

Patent belgesini alabilmek için öncelikli şart patenti alınacak ürünün ya da buluşun eşsiz/benzersiz olmasıdır. Başvurunun onay alma olasılığı buluşun fayda sağlaması ve kendini diğer çalışmalardan ayırması ile doğru orantılıdır.

Keşifler, bilimsel, teoriler, matematik metotları, zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar, edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar,
bilginin toparlanması, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller,
insan, hayvan vücuduna uygulanacak teşhis ve tedavi usulleri ile cerrahi usuller.(Bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usulleri hariç.)
konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar, bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri buluş niteliğinde olmadığından patent verilerek koruma altına alınamazlar.

Bir buluşun patent alarak korunabilmesi için, buluşun; yenilik, bilinen teknik durumun aşılması ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerine sahip olması gerekir. Yenilik, başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında kullanılan mutlak yeniliktir. Tekniğin bilinen durumunun aşılması ise “konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı” nitelik anlamını taşımaktadır. Sanayiye uygulanabilirlik, buluşun tümüyle pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir. Bu üç kriteri taşıyan buluşlar patent ile korunabilmektedir. Bu kriterlere sahip buluşlar için Türk Patent Enstitüsü’ne ilgili harç yatırılır, patent dosyası hazırlandıktan başvuru yapılır. Başvuru firma/kişi tarafından yapılabildiği gibi vekiller aracılığı ile de yapılabilmektedir. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra TPE tarafından dosya inceleme süreci başlar. Dosya incelemesinin ardından sırasıyla araştırma ve inceleme süreçleri vardır. Süreçlerin olumsuzlukla karşılaşılmadan tamamlanması halinde patent tescil edilir ve belgesi düzenlenir. Patent belgesi incelemeli olması durumunda buluşa 20 yıllık, incelemesiz olması durumunda 7 yıllık bir koruma sağlar.(İncelemesiz patent inceleme talep edilmesi halinde incelemeli patente dönüştürülebilir). Her yıl TPE tarafından belirlenen ödenmesi gereken ücretler vardır, ücretlerin ödenmemesi halinde patent geçerliliğini kaybeder.

Yardıma ihtiyacınız var mı?

Sizlere her zaman yardımcı olmak için buradayız. Bilgi ve Danışma için bizi arayabilirsiniz.

(0312) 285 37 33

WeCreativez WhatsApp Support
Sorularınızı yanıtlamak için buradayız.
👋Merhaba