Thumb

ISO 22301

ISO 22301 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Kurumların etkin bir şekilde yönetilmesi için gereken süreçlerden biri iş sürekliliğidir. ISO 22301 Standardı iş sürekliliğinin için gerekli planların oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alan bir yönetim sistemi standardıdır.

ISO 22301 BELGESİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

 • İş ile ilgili mevcut ve gelecekteki tehditlerin belirlenmesine ve bunların doğru yönetilmesine katkı sağlar.
 • Olayların etkisini azaltır.
 • Kriz zamanlarında kritik fonksiyonların her zaman çalışmasını temin eder.
 • Sürekliliğinin sağlanması ile günümüz rekabet ortamında avantaj sağlar.
 • Tedarikçilerin, müşterilerin, pay sahiplerinin, çalışanların gereksinimleri risk değerlendirilmesi yardımıyla yerine getirilir.
 • Yaşanan olaylar karşısında kesinti süresinin azaltılmasını ve kurtarma zamanının iyileştirilmesini sağlar.
 • Kuruluşun kendisini ve ilişkide olduğu diğer kuruluşları, kamu kurumlarını, yerel yetkililerin tanınması ve uygun şekilde geliştirilmiş, dokümanteedilmiş ve anlaşılmış bir acil durum hizmeti sağlar.
 • Kuruluşun saygınlığını, markalarını ve itibarını korur.
 • Kuruluşun tedarik zincirinin güvenli hale gelmesine yardımcı olur.

ISO 22301 STANDARDI HANGİ MADDELERDEN OLUŞUR?

 1. KAPSAM
 2. NORMATİF REFERANSLAR
 3. TERİMLER VE TANIMLAR
 4. KURULUŞUN BAĞLAMI

4.1 Kuruluşu ve bağlamını anlama

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak

4.3 İş sürekliliği yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.4İş sürekliliği yönetim sistemi

 1. LİDERLİK

5.1 Liderlik ve bağlılık

5.2 Politika

5.3 Roller, sorumluluklar ve yetkiler

 1. PLANLAMA

6.1 Riskleri ve fırsatları ele almaya yönelik eylemler

6.2 İş sürekliliği hedefleri ve bunlara ulaşmak için planlama

6.3 İş sürekliliği yönetim sistemindeki değişiklikleri planlama

 1. DESTEK

7.1 Kaynaklar

7.2 Yeterlilik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Belgelenmiş bilgiler

 1. OPERASYON

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.2 İş etki analizi ve risk değerlendirmesi

8.3 İş sürekliliği stratejileri ve çözümleri

8.4 İş sürekliliği planları ve prosedürleri

8.5 Egzersiz programı

8.6 İş sürekliliği belgelerinin ve yeteneklerinin değerlendirilmesi

 1. PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.2 İç denetim

9.3 Yönetim gözden geçirmesi

 1. İYİLEŞTİRME

10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

10.2 Sürekli iyileştirme

Yardıma ihtiyacınız var mı?

Sizlere her zaman yardımcı olmak için buradayız. Bilgi ve Danışma için bizi arayabilirsiniz.

(0312) 285 37 33

WeCreativez WhatsApp Support
Sorularınızı yanıtlamak için buradayız.
👋Merhaba