Thumb

ISO 50001

ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO 50001:2018 kuruluşlara sürekli olarak politika üretme, eylem planlama/uygulama, sonuçları kontrol etme, ilerlemeyi gözden geçirme ve duruma göre politika ve amaçları güncelleme döngüsünden geçmesini sağlamak için sistematik araçlar sunabilen çok kapsamlı bir Enerji Yönetim Sistemidir. İlk kez 2011 yılında yayınlanan ISO 50001, büyük ve küçük ölçekli işletme ve firmalara uygulanabilir sistem bütünlüğüne sahiptir.

ISO 50001 BELGESİ VE ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

 • Firmalarda enerji tüketimini minimuma indirir.
 • Enerji masrafları üzerinde denetim kurarak giderlerin düşürülmesini sağlar.
 • Yoğun enerji kullanımının çevreye olan zararlı etkisini azaltır.
 • Sera gazı salınımlarını minimuma indirerek çevre dostu çalışmalar gerçekleştirir ve çevre konusunda toplumsal hassasiyetin gelişmesine neden olur.
 • Cihaz ve ekipmanların kontrolünü sağlayarak muhtemel tehlikeleri önceden tespit eder.
 • Yaptığı enerji bilincini arttırıcı çalışmalarıyla firmanın prestijini ve marka bilinirliğini yükseltir.
 • Çalışanların eğitimler almasını sağlayarak kurum içi enerji farkındalığını artırır.
 • Yasalara ve kalite standartlarına uygun bir şekilde hareket edilmesini sağlayarak herhangi bir cezai yaptırımdan firmaları korur.

ISO 50001 STANDARDI HANGİ MADDELERDEN OLUŞUR?

 1. KAPSAM
 2. NORMATİF STANDARTLAR
 3. TERİMLER TARİFLER

3.1 Organizasyon İle İlgili Terimler

3.2 Yönetim Sistemi İle İlgili Terimler

3.3 Gereklilikle İlgili Terimler

3.4 Performansla İlgili Terimler

3.5 Enerji İle İlgili Terimler

 1. KURULUŞ BAĞLAMI
  1 Kuruluş ve Bağlamın Anlaşılması
  4.2 İlgili tarafların İhtiyaç ve Beklentilerin Anlaşılması
  4.3 Enerji Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
  4.4 Enerji Yönetim Sistemi
 2. LİDERLİK
  1 Liderlik ve Bağlılık
  5.2 Enerji Politikası
  5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 3. PLANLAMA
  1 Riskleri ve Fırsatları Ele Almaya Yönelik Eylemler
  6.2 Amaçlar, Enerji Hedefleri ve Bunlara Ulaşmak İçin Planlama

6.3 Enerji İncelemesi

6.4 Enerji Performans Göstergeleri

6.5 Enerji Temel Çizgisi

6.6 Enerji Verilerinin Toplanması İçin Planlama

 1. DESTEK
  1 Kaynaklar
  7.2 Yeterlilik
  7.3 Farkındalık
  7.4 İletişim
  7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi
 2. OPERASYON
  1 Operasyonel Planlama ve Kontrol
  8.2 Tasarım

8.3 Tedarik

 1. PERFORMANS DEĞERLENDİRME
  1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme

9.2 İç Tetkik

9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi

 1. İYİLEŞTİRME
  1 Genel
  10.2 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

10.3 Sürekli İyileştirme

 

 

Yardıma ihtiyacınız var mı?

Sizlere her zaman yardımcı olmak için buradayız. Bilgi ve Danışma için bizi arayabilirsiniz.

(0312) 285 37 33

WeCreativez WhatsApp Support
Sorularınızı yanıtlamak için buradayız.
👋Merhaba