Thumb

SERA GAZI DOĞRULAMA

SERA GAZI DOĞRULAMA NEDİR?

17.05.2014 tarihli 29003 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamına giren işletmeler yasal mevzuat ve ilgili standartlar çerçevesinde, sera etkisine yol açan gazların oluşumuna neden olan ve fosil yakıtların kullanımıyla atmosfere yayılan karbondioksit (CO2) salınımı, karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarının hesaplanması, doğrulanması için doğrulayıcı kuruluşlardan hizmet almakla yükümlüdürler.

AB emisyon ticareti sisteminin (EU ETS) kapsamındaki endüstriyel tesisler yıllık emisyonları izlemek ve raporlamak için onaylanmış bir izleme planına sahip olmaları gerekmektedir.

İlişkili tüm süreçlerle birlikte yıllık izleme, raporlama ve doğrulama prosedürü, ETS uyum döngüsü olarak bilinir. Uyum döngüsüne ilişkin kurallar iki düzenlemede belirtilmiştir:

  1. İzleme ve Raporlama Yönetmeliği (MRR)
  2. Akreditasyon ve Doğrulama Yönetmeliği (AVR)

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik EK-1 kapsamına giren işletmeler için İzleme ve Raporlama Sistemi için bir yol haritası geliştirilerek emisyon noktaları, emisyon kaynakları ve kaynak akışları belirlenir. Sera gazı emisyonlarını izlemek için şeffaf ve doğrulanabilecek bir şekilde izleme yöntemi hazırlamasına İzleme Planı denir. Yapılan çalışmalar ilgili mevzuat doğrultusunda tesise özgü bir izleme planı hazırlanır. İzleme planı bakanlıkça onaylanır, bu onay bakanlığın bir sonraki kararına kadar geçerli olacaktır. Emisyon raporlarını onaylayan doğrulayıcı kuruluş veya işletme tarafından gerekli görülmesi durumunda iyileştirme istenebilecektir. Bu durumda izleme planlarında yapılan değişikliklerin bakanlıkça yeniden onaylanması gerekmektedir.

Doğrulayıcı kuruluş seçiminin akreditasyon kapsamında yer alması gerekmektedir. Doğrulayıcı kuruluş doğrulamanın başlangıcında, doğrulama sürecinde yürüteceği faaliyetlerin özelliği, ölçeği ve karmaşıklığını belirlemek üzere tesisin ilgili tüm faaliyetleri hakkında; tesis tarafından yürütülen faaliyetleri anlamak, doğrulama ekibinin yetkinliğini değerlendirmek, sözleşmede belirtilen doğrulama süresinin uygunluğunu değerlendirmek ve risk analizini yapabilmek için bir stratejik analiz yapar.

Doğrulayıcı kuruluş, doğrulama süreci sırasında; ölçüm cihazları ve izleme sistemlerinin çalışmasını değerlendirmek, bu Tebliğin gerektirdiği faaliyetleri yürütmek, sera gazı emisyon raporunun önemli hatalı bildirimler içermediğine dair kanaat getirmesine imkân sağlayacak yeterli veri, bilgi ve belgeleri toplamak amacıyla bir veya daha fazla saha ziyareti yapar. Doğrulayıcı kuruluş, sera gazı emisyon raporunu doğrulamak amacıyla, risk analizine dayalı olarak, gerektiği durumlarda şirket merkezi ve saha dışı diğer ofisler gibi konumlara ilave saha ziyareti gerçekleştirir.

Saha ziyareti ve ofis çalışmalarının tamamlanmasının ardından doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulama görüşü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı online  portalı üzerinden hazırlanarak elektronik imza ile tesise sunulur. Tesis yetkilisi tarafından onaylanan rapor portal üzerinden Çevre  ve Şehircilik Bakanlığına sunulur ve süreç tamamlanır.

Yardıma ihtiyacınız var mı?

Sizlere her zaman yardımcı olmak için buradayız. Bilgi ve Danışma için bizi arayabilirsiniz.

(0312) 285 37 33

WeCreativez WhatsApp Support
Sorularınızı yanıtlamak için buradayız.
👋Merhaba