Thumb

ISO 22000

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda üretim zincirinin tüm halkalarında gıda güvenliğini sağlayan uluslararası bir standarttır. Eskiden HACCP olarak bilinen bir belgedir. ISO 22000 Standardı’nın temel yaklaşımı, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki tüm prosesleri altyapı, personel ve ekipman gibi tüm etkenleriyle birlikte kontrol altında tutan önleyici bir sistemin kuruluşlarda uygulanmasıdır.

ISO 22000 BELGESİ VE GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

 • Dinamik ve etkili bir gıda güvenliği tehlike kontrolü sağlar.
 • Gıda kaynaklı hastalıkların azaltılmasını sağlar.
 • Gıda endüstrisi zincirinin tüm halkaları arasında iletişimin desteklenmesi ve organizasyonunu sağlar.
 • Firmanın saygınlığını ve imajını güçlendirir.
 • Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesini sağlayarak yasa ve mevzuat açısından uyumluluğu sağlar.
 • Gıda güvenliğine gösterilen özenin müşterilere kanıtlanmasına ve pazar payının artırılmasına katkıda bulunur.
 • Tedarikçi olarak diğer kuruluşlarla uyum ve daha etkin biz pazarlama ağı sağlar.
 • Çalışma ortamının iyileşmesine katkıda bulunur.
 • Gıda güvenliği aksiyonları üzerinde gelişmiş kontrol sağlar.

ISO 22000 STANDARDI HANGİ MADDELERDEN OLUŞUR?

 1. KAPSAM
 2. NORMATİF STANDARTLAR
 3. TERİMLER VE TANIMLAR
 4. KURULUŞ BAĞLAMI
  1 Kuruluş ve Bağlamın Anlaşılması
  4.2 İlgili tarafların İhtiyaç ve Beklentilerin Anlaşılması
  4.3 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
  4.4 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve Prosesleri
 5. LİDERLİK
  1 Liderlik ve Bağlılık
  5.2 Politika
  5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 6. PLANLAMA
  1 Risk ve Fırsatları Ele Almaya Yönelik Eylemler
  6.2 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Amaçları ve Bunlara Ulaşmak İçin Planlama
 7. DESTEK
  1 Kaynaklar
  7.2 Yeterlilik
  7.3 Farkındalık
  7.4 İletişim
  7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi
 8. OPERASYON
  1 Operasyonel Planlama ve Kontrol
  8.2 Ön Koşul Programları

8.3 İzlenebilirlik Sistemi

8.4 Acil Duruma Hazırlık ve Müdahale

8.5 Tehlike Kontrolü

8.6 PRP’lerin ve Tehlike Kontrol Planını Belirten Bilgilerin Güncellenmesi

8.7 izleme ve Ölçmenin Kontrolü

8.8 PRP’ler ve Tehlike Kontrol Planı İle İlgili Doğrulama

8.9 Ürün ve Proses Uygunsuzluklarının Kontrolü

 1. PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ
  1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme

9.2 İç Tetkik

9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi

 1. İYİLEŞTİRME
  1 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet
  10.2 Sürekli İyileştirme

10.3 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Güncellenmesi

Yardıma ihtiyacınız var mı?

Sizlere her zaman yardımcı olmak için buradayız. Bilgi ve Danışma için bizi arayabilirsiniz.

(0312) 285 37 33

WeCreativez WhatsApp Support
Sorularınızı yanıtlamak için buradayız.
👋Merhaba