Thumb

ISO 20000-1

ISO 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO 20000 Standardı, bilgi teknolojileri hizmeti sunan firmaların veya birimlerin iç ve dış müşterilerinin beklentilerini karşılayabilmelerinde, performans iyileştirme ve geliştirmelerinin sürekliliğini sağlamalarında, ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi yöntemleri uygulayacakları, nasıl uygulayacakları konularında kılavuzluk eden bir yönetim sistem yaklaşımıdır. Süreç tabanlı olup  Kalite Yönetim Sistemi veya  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi gibi standartlarla da entegre edilerek uygulanabilir.

ISO 20000-1 BELGESİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

  • Maliyetin optimize edilmesini sağlar.
  • Bilgi teknolojisi hizmetlerinin çalışır durumda olmasını sağlar.
  • Bilgi teknolojisi risklerini ve karmaşıklığını minimize eder.
  • Zaman tasarrufu sağlar.
  • Rekabet avantajı sağlar.
  • Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artış sağlar.
  • Müşterilerin ihtiyaçlarını doğru belirleme, uygun ve zamanlı destekle müşteri memnuniyeti sağlar.
  • Kaynakların daha verimli ve etkin kullanımını sağlar.

ISO 20000-1 STANDARDI HANGİ MADDELERDEN OLUŞUR?

1.KAPSAM

1.1. Genel

1.2.Uygulama

2.NORMATİF REFERANSLAR

3.TERİMLER VE TANIMLAR

3.1.Yönetim Sistemi Standartlarına Özel Terimler

3.2.Hizmet Yönetimine Özel Şartlar

4.KURULUŞUN BAĞLAMI

4.1.Kuruluşu Ve Bağlamını Anlama

4.2.İlgili Tarafların İhtiyaç Ve Beklentilerini Anlamak

4.3.Hizmet Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi

4.4.Hizmet Yönetim Sistemi

5.LİDERLİK

5.1.Liderlik Ve Bağlılık

5.2.Politika

5.3.Organizasyonel Roller, Sorumluluk

6.PLANLAMA

6.1.Riskleri Ve Fırsatları Ele Almaya Yönelik Eylemler

6.2.Hizmet Yönetimi Hedefleri Ve Bunlara Ulaşmak İçin Planlama

6.3.Hizmet Yönetim Sistemini Planlayın

7.SERVİS YÖNETİM SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİ

7.1.Kaynaklar

7.2.Yeterlilik

7.3.Farkındalık

7.4.İletişim

7.5.Belgelenmiş bilgiler

7.6.Bilgi

8.HİZMET YÖNETİM SİSTEMİNİN İŞLETİLMESİ

8.1.Operasyonel Planlama Ve Kontrol

8.2.Hizmet Portföyü

8.3.İlişki Ve Anlaşma

8.4.Arz Ve Talep

8.5.Hizmet Tasarımı, İnşası Ve Geçişi

8.6.Çözüm Ve Yerine Getirme

8.7.Hizmet Güvencesi

9.PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

9.1.İzleme, Ölçme, Analiz Ve Değerlendirme

9.2.İç Denetim

9.3.Yönetim Gözden Geçirmesi

9.4.Hizmet Raporlaması

10.İYİLEŞTİRME

10.1.Uygunsuzluk Ve Düzeltici Faaliyet

10.2.Sürekli İyileştirme

Yardıma ihtiyacınız var mı?

Sizlere her zaman yardımcı olmak için buradayız. Bilgi ve Danışma için bizi arayabilirsiniz.

(0312) 285 37 33

WeCreativez WhatsApp Support
Sorularınızı yanıtlamak için buradayız.
👋Merhaba