Thumb

ISO 45001

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

Çalışanlara yönelik iş kazası, yaralanma ve hastalık gibi firma faaliyetleri ile ilgili olası riskleri belirlemeyi ve önleyici tedbirler almayı amaçlayan yönetim sistemi standardıdır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önceki standart olan OHSAS 18001’in yerini alan ISO 45001, 2018’den beri yürürlüktedir ve 80 civarı ülkede uygulanmaktadır. Bu standart da ISO 9001 ve ISO 14001 de olduğu gibi üst düzey yapı yaklaşımını izler. Bu sayede söz konusu standartlar ile yönetim sistemi anlamında entegre edilebilir ve uygulanabilir.

ISO 45001 BELGE VE YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

 • Çalışanları muhtemel kazalardan ve hastalıklardan koruyarak, güvenli ve rahat bir ortamda çalışmalarını sağlar.
 • Kuruluşun ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve standartlara uyum sağlaması noktasında yol gösterici bir rol üstlenir.
 • Proaktif bir yaklaşımla uygulanan risk önleme tedbirleri ve alınan aksiyon planları sayesinde iş sağlığı güvenliği performansının iyileştirilmesini sağlar.
 • ISO 45001 belgesi kuruluşun marka değerini ve sektör içi saygınlığını artırır.
 • Güvenli, sağlıklı ve hijyenik çalışma ortamlarının sağlanması ve ISO 45001 belgesi ile bunun kanıtlanması firmanın tercih edilebilirliğini artırır.
 • İş kazalarına yönelik riski azaltır ve çalışan sağlığını korur.
 • Yasal mevzuatlara uyulması ve ISO 45001 gerekliliklerinin uygulanması firmayı idari para cezalarından korur.
 • Mesleki hastalıklar veya iş kazaları nedeniyle oluşabilecek iş gücü kayıplarını minimuma indirgeyerek, iş veriminde artış sağlar.
 • Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, firmayı tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması sağlanır.

ISO 45001 STANDARDI HANGİ MADDELERDEN OLUŞUR?

 1. KAPSAM
 2. BAĞLAYICI ATIFLAR
 3. TERİMLER VE TANIMLAR
 4. KURULUŞUN BAĞLAMI

4.1 Kuruluşun ve Bağlamın Anlaşılması

4.2 Çalışanlar ve Diğer İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması

4.3 İSG Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi

4.4 İSG Yönetim Sistemi

 1. LİDERLİK VE ÇALIŞAN KATILIMI

5.1 Liderlik ve Taahhüt

5.2 İSG Politikası

5.3 Kurumsal Görev Yetki ve Sorumluluklar

5.4 Çalışanlarının Görüşlerinin Alınması

 1. PLANLAMA

6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri

6.2 İSG Hedeflerine Erişmek İçin Planlama

 1. DESTEK

7.1 Kaynaklar

7.2 Yetkinlik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi

 1. OPERASYON

8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol

8.2 Acil Duruma Hazır Olma ve Müdahale

 1. PERFORMANS DEĞERLENDİRME

9.1 İzleme, Ölçüm, Analiz ve Performans Değerlendirme

9.2 İç Tetkik

9.3 Yönetim Gözden Geçirmesi

 1. İYİLEŞTİRME

10.1 Genel

10.2 Olay, Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

10.3 Sürekli İyileştirme

 

 

Yardıma ihtiyacınız var mı?

Sizlere her zaman yardımcı olmak için buradayız. Bilgi ve Danışma için bizi arayabilirsiniz.

(0312) 285 37 33

WeCreativez WhatsApp Support
Sorularınızı yanıtlamak için buradayız.
👋Merhaba