Thumb

ISO 9001

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi firma ihtiyaçlarını, müşteri beklentilerini ve yasal şartları karşılayarak müşteri memnuniyetini ve firma verimliliğini artırmayı amaçlayan kalite yönetimi sistemi biçimidir. En bilinen standart olan ISO 9001, birçok yönetim sistemi standardına da temel oluşturmaktadır.

ISO 9001 BELGESİ VE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

 • ISO 9001 Belge sahibi bir firma bulunduğu sektörde büyük bir güven sağlamakta ve fark yaratmaktadır.
 • ISO 9001 şartlarının sağlanması müşteri memnuniyetini artırmaktadır.
 • ISO 9001 Belgesinin her yıl yapılan denetimlerle revize edilmesi firmanın kendisini güncelleyerek kalitesini artırmasını sağlamaktadır.
 • ISO 9001 Belgesinin uluslararası geçerliliğinin olması iç ve dış pazarda firma faaliyetlerine alan açacaktır.
 • ISO 9001 Belgesine sahip olmak, firmanın sektördeki imajını güçlendirir ve kurumsallaşma yolunda ilerlemesini sağlar.
 • Yetki ve sorumlulukları, kuralları, süreçleri ve süreçler arasındaki ilişkiyi belirlemek etkin bir yönetim sağlar.
 • Belge şartlarının uygulanması ile olası riskler bertaraf edilecek veya minimuma indirgenecektir.
 • Firmanın gelir ve pazar payını yükselterek idari ve mali hedeflerine ulaşmasını sağlar.
 • Firmanın güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koyarak karar verme süreçlerine katkı sağlar.
 • Kalite sisteminin sağlıklı bir şekilde işletilmesi eksikliklerin ve aksayan hususların anında tespitini ve hızlı bir şekilde giderilmesini sağlar.

 

ISO 9001 STANDARDI HANGİ MADDELERDEN OLUŞUR?

 

 1. KAPSAM
 2. ATIF YAPILAN STANDARTLAR
 3. TERİMLER TARİFLER
 4. KURULUŞ BAĞLAMI
  4.1 Kuruluş ve Bağlamın Anlaşılması
  4.2 İlgili tarafların İhtiyaç ve Beklentilerin Anlaşılması
  4.3 Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamının Belirlenmesi
  4.4 Kalite Yönetim Sistemi ve Prosesleri
 5. LİDERLİK
  5.1 Liderlik ve Taahhüt
  5.2 Kalite Politikası
  5.3 Kurumsal Görev, Yetki ve Sorumluluklar
 6. PLANLAMA
  6.1 Risk ve Fırsatları Belirleme Faaliyetleri
  6.2 Kalite Amaçları ve Bunlara Ulaşmak İçin Planlama
  6.3 Değişikliklerin Planlaması
 7. DESTEK
  7.1 Kaynaklar
  7.2 Yeterlilik
  7.3 Farkındalık
  7.4 İletişim
  7.5 Dokümante Edilmiş Bilgi
 8. OPERASYON
  8.1 Operasyonel Planlama ve Kontrol
  8.2 Ürün ve Hizmetler İçin Şartlar
  8.3 Ürün ve Hizmetlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi
  8.4 Dışarıdan Tedarik Edilen Süreç, Ürün ve Servislerin Kontrolü
  8.5 Üretim ve Hizmetin Sunumu
  8.6 Ürün ve Hizmetlerin Piyasaya Sürülmesi
  8.7 Uygun Olmayan Çıktının Kontrolü
 9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME
  9.1 İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme

9.2 İç Tetkik

9.3 Yönetimin Gözden Geçirmesi

 1. İYİLEŞTİRME
  10.1 Genel
  10.2 Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet

10.3 Sürekli İyileştirme

Yardıma ihtiyacınız var mı?

Sizlere her zaman yardımcı olmak için buradayız. Bilgi ve Danışma için bizi arayabilirsiniz.

(0312) 285 37 33

WeCreativez WhatsApp Support
Sorularınızı yanıtlamak için buradayız.
👋Merhaba